Andre utgivelser

Livsglede for Eldre

Vi har laget magasin for Livsglede for Eldre, samt en del trykksaker. Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som er religiøst og politisk uavhengig. De arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag, og gjennom gode opplevelser skal vi stimulere de sosiale, åndelige og kulturelle behovene til den enkelte. Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som skal utløse frivillighet og engasjement.

www.livsgledeforeldre.no

Trykk på forsiden for å se magasinet

Mat & Venner

Fra 2010 til 2015 utga vi mat- og livsstilsmagasinet Mat & Venner for det norske markedet med 6 utgivelser i året. Vi samarbeidet også med Mat & Vänner i Sverige og Mad & Venner i Danmark.

Trykk på forsidene for å se magasinet