Hurdalmagasinet

Hurdalmagasinet er et magasin som utgis i ­samarbeid med Hurdal Næringsforum og Hurdal kommune. Hurdalmagasinet skal gi informasjon og inspirasjon til Hurdal sine innbyggere, hytteeiere, besøkende og tilflyttere. Magasinet skal gi leseren en positiv opplevelse av at Hurdal er et hyggelig sted, både å bo, arbeide og besøke, med vekt på samhold, innovasjon og det gode livet i en kommune som står på litt ekstra for innbyggerne sine. Hurdalmagasinet kommer ut årlig.

www.hurdal.kommune.no

Send bilder/filer HER:

Sjekk tidligere utgaver ved trykke på forsidene:

Se egen medieplan: